Управен одбор

Председател:  Доц. д-р сци. Аспазија Софијанова

Председател на Управен одбор: Д-р Оливер Зафировски

Потпретседател : Д-р Тања Баевска – Вучковиќ

Потпретседател : Д-р Беса Поцеста

Потпретседател : Д-р Македонка Глигорова

Генерален секретар: Доц. д-р сци Соња Бојаџиева


Стани наш член