Програма – Медицински Сестри и Професионални Физиотерапевти

Четврток, 13 септември 2018

САЛА 2

Здружение на мед.сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри

11:30 – 11:50 Инфективна дијареа во детска возраст
Предавач: ВМЦ Даница Бошкоска
12.00 – 12.20 Посета на предвремено родени деца од страна на патронажна сестра
Предавач: Јулијана Петрова
12.30 – 12.50 Имунизација на деца родени од 2012 до 2016 година со МРП вакцина
Предавач: Арсовска Станка, Бекчева Весна
13.00 – 13.20 Постоперативна нега кај деца после операција на вродени аномалии на непце и усна
Предавач: Александра Трајкоска
13.30 – 13.50 Кафе пауза
.
14.00 – 14.20 Квалитативна евалуација на патронажна посета на новороденче – Фактори кои влијаат на квалитетот
Предавач: м-р Јулијана Маџовска
14.20 – 14.40 Превентивните мерки во Детска и превентивна стоматологија
Предавач: Хамиде Љатифи стручен забен техничар, Др.Севдалина Јаневска, стом.сестра Весна Стојчевска
14.40 – 15.00 Доењето – модерен предизвик за здравствените работници
Предавач: Др. Денис Ал Кхалили
15.00 – 15.20 (Презентација на спонзор)
.

Сабота, 15 септември 2018

САЛА 2

Здружение на професионални физиотерапевти на Р.Македонија

09:00 – 09:20 Физиотерапевтски пристап и рехабилитација на пациенти со парализа на Nervus Facialis
Предавач: PhD candidate, Горан Саневски
09:30 – 09:50 Рехабилитација на пациенти со Osteogenesis Imeprfecta
Предавач: Дипл.фт., Ивана Левкова, PhD candidate, Горан Саневски
10:00 – 10:20 Физиотерапија кај деца со парализа на Плексус Брахијалис
Предавач: Дипл.фт., Елена Ѓорѓиевска, м-р Мирјана Златковиќ, Дипл.фт
10:30 – 10:50 Рехабилитација на пациенти со Arthrogryposis Multiplex Congenita
Предавач: Дипл.фт., Деспина Велковска, м-р Мирјана Златковиќ, Дипл.фт

Стани наш член