Балканска школа – Спонзорство

Пакети за спонзорство

 

ДИЈАМАНТСКИ СПОНЗОР ЗЛАТЕН СПОНЗОР СРЕБРЕН СПОНЗОР ПАРЦИЈАЛНИ СПОНЗОРИ
Можен број на спонзори – 1 Можен број на спонзори – 3 Можен број на спонзори – 5-6 Спонзорирање по парче
VIP штанд
(штанд позициониран на VIP место во холот)
VIP штанд
(штанд позициониран на VIP место во холот)
Премиум штанд Премиум штанд – 2,000.00 €
VIP позиција на лого

(поставување свое лого на сите ударни позиции)

VIP позиција на лого

(поставување свое лого на сите ударни позиции)

Поставување лого во втора позиција Регуларен штанд – 1,200.00 €
Две предавања за доктори, на две теми по избор на спонзорот Едно предавање за доктори, на една тема по избор на спонзорот Едно предавање за сестри, на една тема по избор на спонзорот Сателит тема – 2,000.00 €
Едно предавање за сестри, на една тема по избор на спонзорот Едно предавање за сестри, на една тема по избор на спонзорот Опција за сателит предавање (во договор со Школата за педијатри) Предавање кај доктори – 3,200.00 €
Делење промотивни материјали за време на сите активности, во текот на целиот настан, на сите маси во главната сала Делење промотивни материјали во главната сала, но само за време на паузите, вон работните сесии Делење промотивни материјали во холот, со поставување свој дисплеј во холот. Предавање кај сестри – 1,500.00 €
20.000 – 30.000 € 10.000 – 20.000 € 5.000 – 10.000 € Можност за спонзорирање туристичка тура во Скопје
Можност за спонзорирање туристичка тура Скопје – Охрид – Скопје
Таблет/и брендирани од спонзорот

Стани наш член