Балканска школа – Доктори

Доктори

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИЈАТРИ

Доц. Др. Аспазија Софијанова

 

ДИРЕКТОРИ НА ШКОЛАТА

Проф.Др Филип Дума – стручен директор, заменик Проф. Др.Константина Кузевска

Прим.Др Оливер Зафировски организациски директор, заменик Прим. Др.Ферид Муча

 

СЕКРЕТАРИ

Доц.Др Соња Војаџиева

Др.Татјана Баевска Вучковиќ

Стани наш член