Покана за Вебинар

  • 13.06.2022

На ден 15.06.2022 год во 14:00 ч ќе се одржи онлине предавање на тема : Форум за неонатологија – најдобри практики, актуелни
теми и пошироко
за повеќе детали видете го следниот линк Webinar Pedijatri Thermofisher