Покана за стручен состанок

  • 26.10.2021

електронски стручен состанок на тема:
„ ПРОБИОТИЦИ- УЛОГА И ПРИМЕНА ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ”

за повеке информации на следниот линк ПРОБИОТИЦИ- УЛОГА И ПРИМЕНА ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ