Покана за стручен состанок на тема: Пробиотици – улога и примена од најрана возраст

  • 30.06.2021

Почитувани,

на ден 01.07.2021 год. во 18:30 часот ќе се одржи стручен состанок на тема :  Пробиотици – улога и примена од најрана возраст

за повеќе информации видете го следниот линк