Покана за вебинар 27.04.2021

  • 19.04.2021

Ви ја доставувам поканата/ агендата на настанот со Thermo Fisher SC.

Линкот за регистрација https://www.webinarmed.net/webinars/webinar-27-04-21/