Промоција на настан

  • 07.05.2018

На ден 11.05.2018 год во 13часот ќе се одржи едукативно промотивен настан : Секој проблем има решение -Еспико за хиперактивни деца.

за повеке информации видете на следниот линк Есприко Покана 11.05.2018