Современи пристапи во лекување на алергии и астма во детската возраст

  • 03.05.2017

На ден 08.05.2017 год во Музеј на македонската  борбаСкопје, со почеток во 14:00 часот ќе се одржи  стручен  состанок на тема  „Современи пристапи во лекување на алергии и астма во детската возраст “Покана за стручен состанок